ADAS-Banner-@2x-807x360-1-1600x900

Sistemet e Avancuara ndihmëse të shoferit: si të sigurohet që do të japin premtimin e tyre në sigurinë rrugore

Në ndërkohë që ADAS mund të përmirësojë sigurinë rrugore, nje studim i cili u publikua me dt 28/10/2020 nga rajoni I i FIA-s, paraqet disa kushtet të cilat duhet të përshtaten së pari : optimizimi teknik i sistemit, rritja e ndërgjegjësimit të shoferit poashtu e nevojshme infrastruktura e përshtatshme-deklaroi rajoni I i FIA-s.

Laurianne Krid, Drejtoresha gjenerale në rajonin I të FIA-s, komentoi : “Studimi jonë konfirmoi që ADAS që të përmbush potencialin , ne duhet të integrojmë qasjen e të gjithë palëve të interesuara të mobilitetit – nga drejtuesit e automjeteve deri tek prodhuesit e automjeteve , nga operatorët rrugorë e deri të rregullatorët-të githë kanë një rol . Drejtuesit e mjeteve duhet të kuptojnë limitet e sistemit dhe të kuptojnë se ata janë ende përgjegjës. Lidhur me automjetet, duhet të përcaktohen kërkesat minimale teknike dhe një standard i qartë për garancinë e jetëgjatësisë së ADAS. Sa i përket infrastrukturës, operatorët kombëtarë të rrugëve dhe agjencitë e trafikut duhet të bashkëpunojnë drejt një rrjeti rrugor uniform, “të mbrojtur nga e ardhmja”, veçanërisht në lidhje me autostradat dhe rrugët regjionale. Teknologjitë ADAS, ose si standard ose si opsion thashmë janë në treg dhe disa jane vendosur të bëhen të detyrueshme në Evropë në modelet e makinave të reja nga korriku i vitit 2022 dhe të gjitha modelet ekzituese nga korriku 2024 . Krid shtoi : Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me çdo palë të interesuar për të siguruar që ADAS mund të japë premtimin e tyre për automjete më të sigurta për të gjithë përdoruesit e rrugës.  

Vizitoni faqen e kampanjes : KTA_ADAS

ADAS-Banner-@2x-807x360

Fushata Sensibilizuese ADAS

KTA filloi fushatën sensibilizuese kushtuar Sistemeve të Ndihmës së Avancuar të Shoferit (ADAS).

ADAS janë sisteme inteligjente të sigurisë të vendosura në automjete të cilat kanë potencialin për të përmirësuar sigurinë rrugore. Megjithatë, për një përmirësim të prekshëm, është e rëndësishme që shoferët të njihen me funksionalitetet dhe kufizimet e ADAS. Në veçanti, është e rëndësishme që ata të kuptojnë që ADAS ka për qëllim t’i ndihmojë ata, jo t’i zëvendësojë ato.

Disa automjete në treg tashmë kanë ADAS. Me hyrjen në fuqi të Rregullores së Përgjithshme të Sigurisë, disa ADAS do të bëhen të detyrueshme që nga maji 2022 në modelet e reja të automjeteve.

NJIHUNI ME ADAS:

FRENIMI AUTOMATIK EMERGJENTE

AEB (Autonomous Emergency Braking) paralajmëron dhe / ose ndërhyn për të bërë një ndalesë emergjente.Një përplasje nuk mund të parandalohet gjithmonë, por frenimi i fortë do të zvogëlojë ndikimin e kësaj përplasjeje.

Kufizimet: Disa sisteme AEB janë krijuar për të dedektuar vetëm veturat dhe ndryshime të konsiderueshme në performancë janë midis produkteve të dizajnuara për të zbuluar këmbësorët dhe çiklistët.

ASISTIMI I QENDRIMIT NE KORSI

LKA (Lane Keeping Assist) paralajmëron shoferin në rast të devijimi të drejtimit dhe butësisht e drejton automjetin në qendër të korsisë.

Kufizimet : LKA, luhatet fort me ndryshimin e kushteve mjedisore.Në lakoret si S, LKA mund të mos funksionojë në lakoren e dytë.

KONTROLLI ADAPTIV I VOZITJES

ACC ruan një shpejtësi konstante të automjetit por identifikon trafikun përreth dhe përshtat shpejtësinë në përputhje me rrethanat.


Kufizimet: ACC mund të mos funksionojë në rrethrrotullimet, në kushte të pafavorshme të motit dhe me shpejtësi të ulët ose me shpejtësi shumë të lartë.