Important Numbers

Road Assistance: (toll free number) 1955 or 038/755-555

Policia: 92 ose 112 (Nga numrat e Vales)

Centrali i Komunës (Prishtine) – 038/230-900

KEDS – 0800 791 00

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”: 038/540-271, 044/520-270

Brigada e Zjarrfikësve: 93

Drejtoria për tokë ndërtimore: 038/224-056

Enti stomatologjik: 038/548-736

Magjistrala: 038/554-478, 044/115-688

Tregu: 038/518-486

Kryetari: 038/231-972

Higjieno Teknika: 038/525-191

Stacioni i trenit: 038/518-449

Urgensi: 038/223-969, 044/124-608

Termokosi: 038/543-210

Mjekësia Familjare 1: 038/234-722
Mjekësia Familjare 2: 038/23-289
Mjekësia Familjare 3: 038/517-434
Mjekësia Familjare 4: 038/233-715
Mjekësia Familjare 5: 038/553-965
Mjekësia Familjare 6: 038/553-844

Enti i Mjekësisë Urgjente: 038/223-863

Trafiku urban: 038/553-511

Stacioni i autobusëve: 038/550-011, 038/540-142

TMK (Shtabi i përgjithshëm): 038/543-555

Morgu i spitalit: 038/553-113, 044/113-641

PTK-informata: 988

Ndërmarrja publike banesore: 038/523-011

Numrat kujdestarë 24 orë: 038/245-666, 038/245-777

Instituti Hidrometeorologjik: 038/540-842, 044/140-761

Hortikultura: 038/248-071, 038/248-072

Elektrokosova: 038/224-185

Përkrahja

+383 38 75 55 55