KARTAT E AFTËSISË TË KUFIZUARIT DHE PARKIMIT të BE-së: MARRËVESHJA E PËRKOHSHME E ARRITUR

KARTAT E AFTËSISË TË KUFIZUARIT DHE PARKIMIT të BE-së: MARRËVESHJA E PËRKOHSHME E ARRITUR

Shpërndaje në

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më 9 shkurt, Parlamenti Evropian dhe Këshilli arritën një marrëveshje përkohore lidhur me Kartën e Përparme Evropiane për Personat me Aftësi të Kufizuar (invalidësi) dhe Kartën Evropiane të Parkimit për personat me aftësi të kufizuar. Direktiva synon të garantojë që personat me aftësi të kufizuar kanë qasje të barabartë në kushte preferenciale kur udhëhoqen për një kohë të shkurtër. Kjo përfshin tarifat e ulëta ose të zero, qasje të parashikuar dhe qasje në hapësira parkimi të rezervuara.

Karta Evropiane e Përparme për Personat me Aftësi të Kufizuar do të lëshohet në format fizik dhe, kur të jetë e mundur, në formatin dixhital, me lëshim dhe rinovim të lirë. Përveç kësaj, individët që kanë nevojë për ndihmë shtesë ose mbështetje do të kenë mundësinë të shënojnë shkronjën “A” në kartën e tyre.

Në një mënyrë të ngjajshme, Karta Evropiane e Parkimit për personat me aftësi të kufizuar do të lëshohet në formë fizike, me inkurajim për vendet e BE-së të ofrojnë gjithashtu një opsion dixhital. Tarifat administrative për lëshimin dhe rinovimin e kartës mund të vendosen në dispozicion të vendeve anëtare sipas vullnetit të tyre.

Dy kartat do të lëshohen brenda nëntëdhjetë ditësh, përveç në rastet kur nevojiten kontrolle mjekësore më të gjata.

Gjithashtu, marrëveshja kërkon nga shtetet anëtare dhe Komisioni të krijojnë një faqe uebirore qendrore evropiane e lidhur me platformat kombëtare të qasshme për personat me aftësi të kufizuar. Këto duhet të ofrojnë informacion mbi mënyrën e përfitimit, përdorimit dhe rinovimit të kartave, si dhe detaje mbi kushtet preferenciale.

Bashkohu me ekipin

Siguro asistencën rrugore