Send A Message

  Të Dhëna


  Zyra qëndrore në Prishtinë.

  Gazmend Zajmi Nr.59 10000, Prishtinë.

  Phone Us :

  1955 (24/7 Pa pagesë)
  00383 (0) 38 755 555