Screenshot (8)

Ftesë për ofertë

Lënda – Zgjerimi/plotesimi I aplikacionit ekzistues

Projekti – Ndihma e parë në rrugë

Zhvillimi I aplikacionit  ekzistues per qellime te projektit

Qellimi –zhvillimi/plotesimit te aplikacionit ekzistues I cili eshte I ndertuar per telefonat te mencur (IOS/Android ) ne teknologjine IONIC (cross-platform ) ku do te shfaqen videot e animuara rreth ofrimit te ndihmes se pare ne rruge

Sasia: 1

Kushtet e ofertes :

  1. Oferta duhet te paraqitet ne Euro
  2. Certifikatën e regjistrimit /NUI të Kompanisë
  3. Oferta financiare e listuar për shërbimet
  4. CV e Kompanisë (portfolio apo dokument që tregon disa shembuj të punës).
  5. Kontakti: e-mail, numri i telefonit të Kompanisë

Të gjithë ofertuesit duhet t’i plotësojnë kriteret thelbësore.

Plotësimi i specifikacionit të kërkuar

Pas plotësimit të kritereve te lartpermendura, çmimi më i lirë

Oferta mund të dërgohet në email [email protected]

Screenshot (8)

Ftesë për ofertë

Lënda – Realizimi I videove të projektit

Projekti – Ndihma e parë në rrugë

Realizimin e materialeve  (krijimin vizuele të mësimeve ) për qëllime të projektit.

Qëllim I projektit krijimi I materialit vizuele mbi ndihmën e parë në raste aksidenti. Materiali duhet siguroje në mënyre të qartë dhe të duhur mësimet mbi ndihmën e parë . Materiale duhet të realizohen me animacion dhe me titra në gjuhën shqipe .

Sasia: 1-10

Kushtet e ofertes :

  1. Oferta duhet te paraqitet ne Euro
  2. Certifikatën e regjistrimit /NUI të Kompanisë
  3. Oferta financiare e listuar për shërbimet
  4. CV e Kompanisë (video, broshura, postera, portfolio apo dokument që tregon disa shembuj të punës).
  5. Kontakti: e-mail, numri i telefonit të Kompanisë

Të gjithë ofertuesit duhet t’i plotësojnë kriteret thelbësore.

Plotësimi i specifikacionit të kërkuar

Pas plotësimit të kritereve te lartpermendura, çmimi më i lirë

Oferta mund të dërgohet në email [email protected]