Malisheve-9

Ligjeratat e radhës në Istog dhe Malishevë

Vazhdojnë ligjeratat dhe shpërndarja e pakove në kuadër projektit “Stay Safe”.

Degët e Kryqit të Kuq të Kosovës që përfituan nga ligjeratat si dhe pakot nga ky projekt, janë: Dega në Istog dhe Malishevë.

Degët e Kryqit të Kuq të lartpërmendura janë vizituar javën që lam pas, me ligjerata dhe produkte esenciale për të mbrojtur vetveten në radhë të parë, dhe për të parandaluar përhapjen e COVID-19.

Për më tepër, në kuadër të këtij projekti do të përfitojnë edhe degë tjera të Kryqit të Kuq të Kosovës, ku do të shpërndahen gjithsej 4500 pako.

glatteis-2101_cwcyr3

Akulli i zi: çfarë duhet të dinë shoferët

Akulli i zi: çfarë duhet të dinë shoferët

Rreziku i akullit të zi: Drejtuesit e automjeteve befasohen vazhdimisht nga  Si te reagojmë  – dhe valide ne raste te aksidenteve ?

Akulli i zi ndodh kur uji godet një sipërfaqe të ngrirë të rrugës

Ditët me temperatura të luhatshme janë të rrezikshme

-Në thelb, përgjegjësia mbetet me shoferin

Akulli i zi ose shiu i ngrirë ndodh kur shiu ose mjegulla godet një sipërfaqe të ngrirë të rrugës.

Rezultati: uji ngrihet menjëherë dhe formon një shtresë të fortë, te rrëshqitshme, koherente të akullit.   Rreziku i akullit të zi është veçanërisht i madh në vendet me hije, të tilla si në pyje ose në ura, ku rruga është veçanërisht e ekspozuar ndaj motit. Jo të gjitha shenjat tregojnë rrezikun. Gjë e ndërlikuar në lidhje me ngrirjen e lagështisë: shtresa e akullit mezi shihet dhe shfaqet papritmas. Sidoqoftë, mjegulla dhe acari i zhurmshëm në pemë mund të jenë tregues se akulli i zi është afër.

Vozitja ne akullin e zi –Çfarë duhet te bëni ?

Drejtuesit e automjeteve duhet te mësojnë ne kohe për kushtet aktuale te rrugës para se te fillojnë udhëtimin e tyre. Ditët me temperatura te luhatshme ne piken e ngrirjes janë shume kritike. Për shkak te shkrirjes dhe ngrirjes, sipërfaqja e rrugës vazhdimisht ndryshon. Gomat e dimrit, sistemet kundër frenimit (ABS) programet e qëndrueshmërisë elektrike (ESP) nuk ndihmojnë kur akulli i zi e shndërron rrugën një piste te rrëshqitjes. Nëse ju jeni njoftuar për mundësinë e akullit te zi ose shi te ngrire është me mire te lini makinën dhe te shtyni udhëtimin .

Temperaturat e ngrirjes – cilat goma më duhen?

Ne kushtet dimerore te rrugës siç janë akulli i zi, bora e rreqitshme, lagështia, akulli ose acari i rrëshqitshëm, gomat e verës nuk duhet te përdoren. Vetëm goma te përshtatshme për dimër me simbolin Alpin (piktogram malor me fluske debore) ne përputhje me rregulloret e Licencimit te trafikut rrugor . Gomat M +S mund te vazhdojnë te përdoren me periudha tranzicioni shume te gjata. Gomat me shenje M +S konsiderohen te përshtatshme për dimër deri ne 30 Shtator 2024 nëse janë prodhuar nga 31 Dhjetor 2017.

Si mund të reagoj ndaj akullit të zi?

Nuk ka asnjë formulë magjike për ngasjen në akull, dëborë dhe kushte të lagështa dimri. Drejtimi i makinës me largpamësi dhe kujdes është gjithçka që është e gjitha dhe fundi. Motoja është: mbani një distancë më të madhe nga automjeti para, frenoni butësisht dhe drejtojeni me kujdes.

Çfarë duhet të konsideroni  para se të filloni udhëtimin ?

Në dimër, këshillohet që të keni një grithëse akulli, furçë dore dhe mbulese për xhamin në makinë. Sistemi i fshirësit të xhamave duhet gjithashtu të jetë gjithmonë i mbushur me antifriz të mjaftueshëm. Dritaret duhet të lirohen plotësisht nga akulli, sepse kushdo që ka vetëm një “vrimë gropë” rrezikon një aksident – në rast të një përplasje ekziston rreziku i përgjegjësisë së përbashkët. Sidoqoftë, shoferët nuk duhet të lejojnë që motori të ngrohet. Për shkak se jo vetëm që konsumi i karburantit rritet jashtëzakonisht shumë, ai gjithashtu ndot mjedisin – dhe konsumimi i motorit rritet ndjeshëm.

Kush është përgjegjës në rast aksidentesh në akull të zi?

Përkundër pajisjeve më të mira dhe stilit parashikues të vozitjes, aksidentet në akullin e zi shpesh janë të pashmangshme. Por kush është përgjegjës për akullin e zi pas një aksidenti? Në thelb, përgjegjësia mbetet me shoferin. Sipas Rregullave të Trafikut Rrugor , ai duhet të përshtatë shpejtësinë e automjetit të tij në rrugë, dukshmërinë dhe kushtet e motit në veçanti.

Rreziku i akullit të zi: Drejtuesit e automjeteve befasohen vazhdimisht nga  Si te reagojmë  – dhe valide ne raste te aksidenteve ?

Akulli i zi ndodh kur uji godet një sipërfaqe të ngrirë të rrugës

Ditët me temperatura të luhatshme janë të rrezikshme

-Në thelb, përgjegjësia mbetet me shoferin

Akulli i zi ose shiu i ngrirë ndodh kur shiu ose mjegulla godet një sipërfaqe të ngrirë të rrugës.

Rezultati: uji ngrihet menjëherë dhe formon një shtresë të fortë, te rrëshqitshme, koherente të akullit.   Rreziku i akullit të zi është veçanërisht i madh në vendet me hije, të tilla si në pyje ose në ura, ku rruga është veçanërisht e ekspozuar ndaj motit. Jo të gjitha shenjat tregojnë rrezikun. Gjë e ndërlikuar në lidhje me ngrirjen e lagështisë: shtresa e akullit mezi shihet dhe shfaqet papritmas. Sidoqoftë, mjegulla dhe acari i zhurmshëm në pemë mund të jenë tregues se akulli i zi është afër.

Vozitja ne akullin e zi –Çfarë duhet te bëni ?

Drejtuesit e automjeteve duhet te mësojnë ne kohe për kushtet aktuale te rrugës para se te fillojnë udhëtimin e tyre. Ditët me temperatura te luhatshme ne piken e ngrirjes janë shume kritike. Për shkak te shkrirjes dhe ngrirjes, sipërfaqja e rrugës vazhdimisht ndryshon. Gomat e dimrit, sistemet kundër frenimit (ABS) programet e qëndrueshmërisë elektrike (ESP) nuk ndihmojnë kur akulli i zi e shndërron rrugën një piste te rrëshqitjes. Nëse ju jeni njoftuar për mundësinë e akullit te zi ose shi te ngrire është me mire te lini makinën dhe te shtyni udhëtimin .

Temperaturat e ngrirjes – cilat goma më duhen?

Ne kushtet dimerore te rrugës siç janë akulli i zi, bora e rreqitshme, lagështia, akulli ose acari i rrëshqitshëm, gomat e verës nuk duhet te përdoren. Vetëm goma te përshtatshme për dimër me simbolin Alpin (piktogram malor me fluske debore) ne përputhje me rregulloret e Licencimit te trafikut rrugor . Gomat M +S mund te vazhdojnë te përdoren me periudha tranzicioni shume te gjata. Gomat me shenje M +S konsiderohen te përshtatshme për dimër deri ne 30 Shtator 2024 nëse janë prodhuar nga 31 Dhjetor 2017.

Si mund të reagoj ndaj akullit të zi?

Nuk ka asnjë formulë magjike për ngasjen në akull, dëborë dhe kushte të lagështa dimri. Drejtimi i makinës me largpamësi dhe kujdes është gjithçka që është e gjitha dhe fundi. Motoja është: mbani një distancë më të madhe nga automjeti para, frenoni butësisht dhe drejtojeni me kujdes.

Çfarë duhet të konsideroni  para se të filloni udhëtimin ?

Në dimër, këshillohet që të keni një grithëse akulli, furçë dore dhe mbulese për xhamin në makinë. Sistemi i fshirësit të xhamave duhet gjithashtu të jetë gjithmonë i mbushur me antifriz të mjaftueshëm. Dritaret duhet të lirohen plotësisht nga akulli, sepse kushdo që ka vetëm një “vrimë gropë” rrezikon një aksident – në rast të një përplasje ekziston rreziku i përgjegjësisë së përbashkët. Sidoqoftë, shoferët nuk duhet të lejojnë që motori të ngrohet. Për shkak se jo vetëm që konsumi i karburantit rritet jashtëzakonisht shumë, ai gjithashtu ndot mjedisin – dhe konsumimi i motorit rritet ndjeshëm.

Kush është përgjegjës në rast aksidentesh në akull të zi?

Përkundër pajisjeve më të mira dhe stilit parashikues të vozitjes, aksidentet në akullin e zi shpesh janë të pashmangshme. Por kush është përgjegjës për akullin e zi pas një aksidenti? Në thelb, përgjegjësia mbetet me shoferin. Sipas Rregullave të Trafikut Rrugor , ai duhet të përshtatë shpejtësinë e automjetit të tij në rrugë, dukshmërinë dhe kushtet e motit në veçanti.

*Burimi i informacionit adac.com

Drenas

Ligjeratat e radhës në Mitrovicë dhe Drenas

Vazhdojnë ligjeratat dhe shpërndarja e pakove në kuadër projektit “Stay Safe”.

Degët e Kryqit të Kuq të Kosovës që përfituan nga ligjeratat si dhe pakot nga ky projekt, janë: Dega në Mitrovicë dhe Drenas.

Degët e Kryqit të Kuq të lartpërmendura janë vizituar javën që lam pas, me ligjerata dhe produkte esenciale për të mbrojtur vetveten në radhë të parë, dhe për të parandaluar përhapjen e COVID-19.

Për më tepër, në kuadër të këtij projekti do të përfitojnë edhe degë tjera të Kryqit të Kuq të Kosovës, ku do të shpërndahen gjithsej 4500 pako.

Lipjan

Ligjeratat në Kaçanik dhe Lipjan

Vazhdojnë ligjeratat dhe shpërndarja e pakove në kuadër projektit “Stay Safe”.

Degët e Kryqit të Kuq të Kosovës që përfituan nga ligjeratat si dhe pakot nga ky projekt, janë: Dega në Kaçanik dhe Lipjan.

Dega e Kryqit të Kuq në Kaçanik është vizituar me datën 06.01.2021, ndërsa dega në Lipjan është vizituar me datën 08.01.2021

Për më tepër, në kuadër të këtij projekti do të përfitojnë edhe degë tjera të Kryqit të Kuq të Kosovës, ku do të shpërndahen gjithsej 4500 pako.

Dega - Vushtrri

Ligjeratat në Rahovec, Suharekë dhe Vushtrri

Vazhdojnë ligjeratat dhe shpërndarja e pakove në kuadër projektit “Stay Safe”.

Degët e Kryqit të Kuq të Kosovës që përfituan nga ligjeratat si dhe pakot nga ky projekt, janë: Dega në Rahovec, Suharekë dhe Vushtrri.

Dega e Kryqit të Kuq të Rahovecit dhe ajo e Suharekës, janë vizituar me datën 29.12.2020, ndërsa dega në Vushtrri është vizituar me datën 30.12.2020

Për më tepër, në kuadër të këtij projekti do të përfitojnë edhe degë tjera të Kryqit të Kuq të Kosovës, ku do të shpërndahen gjithsej 4500 pako.