Emily-Lush-Prishtina-Kosovo-8

Udhëtimi në Kosovë

Keni planifkuar të udhëtoni për në Kosovë por a është i mundur udhëtimi në Kosovë?

Që nga shpërthimi i pandemisë, janë vënë masat për parandalimin e shpërndarjes.

Cilat janë masat e aplikuar për momentin dhe a është i mundur udhëtimi në Kosovë?.

Në pasqyrën gjenerale ju mund të gjeni masat e ndërmara për parandalimin e shpërndarjes së koronavirusit.

Më poshtë mund të gjeni informacione në lidhje me rregullat e udhëtimit, restaurantet, akomodimet, dhe më shumë

Data e përditësimit: 16/11/2020

A është i mundur udhëtimi në Kosovë? PO

 • Izolim : Masat per komunat ne zonat e kuqe te verdhe dhe te gjelbert.Zonat e kuqe : ndalimi i levizjes se lire nga ora 19:00 deri 05:00 dhe cdo veprimtarie ekonomike,zona e verdhe operatoret ekonmik lejohen te punojne nga ora 05:00 deri ne ora 18:00 te mbremjes ndersa pas ketij orari gastrononmia punon vetem “take away” .Zona e gjelbërt të gjithë operatorët ekonomik punojnë nga 05:00 deri në ora 20:00 dhe pas ketij orari vetem take away.
 • mbajtja e distances       :    >2m+
 • pershendetje me duar :   Jo
 • vendosja e maskes       :   Po është obligative në të gjitha rastet jashtë shtëpisë
 • ndalesë në tubime  :      Po, jo me shumë se 5 persona në hapesira publike dhe parqet
 • inkurajohet vet-karantinimi : Po
 • gjobe per shkelje te masave    :     Po, varesisht nga shkelja .

KUFIZIMET E LEVIZJES

 • Kufijte e hapur : Të gjithë qytetarët e huaj të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës (RKS), e që vijnë nga vendet me risk të lartë,sipas listës zyrtare të listës zyrtare të ECDC (e cila përditësohet çdo dy , duhet të posedojnë testit RT-PCR negativ jo më të vjetër se 72 orë ose duhet të qëndrojnë 7 ditë në vet-izolim
 • Udhetimet tranzit : Gjatë hyrjes nëpërmjet Aeroportit Ndërkombëtar “Adem Jashari” nuk ka nevojë të kenë vërtetim për test negativ RT-PCR, duke marrë parasysh që shtetasi i huaj vetëm do të kalojë nëpër territorin e RKS-së, dhe me kusht që në hyrje do të nënshkruajë një deklaratë që në afat prej 3 orësh do ta lëshojë territorin e RKS-së . Gjatë hyrjes në pikat kufitare tokësore, me qëllim të daljes nëpër pikat ajrore nga Aeroporti Ndërkombëtar “Adem Jashari”, nuk ka nevojë të kenë vërtetim për test RT- PCR, porse, shtetasit e huaj janë të obliguar të paraqesin biletën e aeroplanit dhe të nënshkruajnë deklaratën se brenda 3 orësh do ta lëshojnë territorin e RKS-së; Për transport të organizuar me autobus ose linjë të rregullt ndërkombëtare transite nuk nevojitet testi RT-PCR, me kusht që të nënshkruhet deklarata se do ta lëshojnë territorin e RKS-së brenda 5 orësh;
 • Transporti publik : Po, është duke punuar por me përgjysmim të kapaciteteve të tyre sa i përket numrit të udhëtarëve që bartin për të lejuar hapësirën e nevojshme për çdo udhëtar.
 • Turizmi : turizmi eshte i lejuar , pikat turistike jane të hapura por duke respektuar masat kunder shperndarjes se virusit
 • Taksi : jane duke punuar por duke respktuar masat( distanca sociale,maskat)
 • Fluturimet nga jashtë : Po
 • Regullat e lëvizjes së veturës : Nuk ka kufizime
 • Certifikata mjekësore : Të gjithë qytetarët e huaj të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës (RKS), e që vijnë nga vendet me risk të lartë, sipas listës zyrtare të ECDC (e cila përditësohet çdo dy javë), duhet të dëshmojnë nëpërmjet testit RT-PCR në Sars COV-2 se janë të shëndoshë nga COVID-19

VEPRRIMTARITE EKONOMIKE

 • Marketet : Ne zona te kuqe nga ora 05:00 -19:00. Në zonën e portokallt nga 05:00- 18:00. Ne zonen e gjelbert nga ora 05:00 deri 20:00 Maska e obliguar për personel dhe për konsumatoret
 • Dyqanet :  Ne zona te kuqe nga ora 05:00 -19:00. Në zonën e portokallt nga 05:00- 18:00. Ne zonen e gjelbert nga ora 05:00 deri 20:00 Maska e obliguar për personel dhe për konsumatoret
 • Restaurantet   :   Të hapura por duke mbajtur distancën dhe maskën punojnë sipas zonave ;shih me larte
 • Hotelet : Të hapura por duke mbajtur distancën dhe maskën
 • Parqet :  Të hapura por duke mbajtur distancën dhe maskën
 • Muzet : Të hapura por duke mbajtur distancën dhe maskën
 • Eventet me leje speciale   :   Të ndaluar
 • Eventet : Të ndaluara
 •  Asistenca ne rruge  :     E disponueshme
 • KTA tel : 1955 (brenda Kosoves) / +383 38 75 55 55 (jashte Kosoves)

***vërejtje të dhënat do te përditësohen sipas ndryshimeve të masave që do të ndërmerr qeveria ***

Screenshot (8)

FTESË PËR OFERTË – 02

KTA është kompani e mobilitetit e cila fokusin dhe qëllimin kryesor e ka asistencën në rrugë, sjelljen në rrugë, edukimin e qytetarëve për fushën e automobilizmit,si dhe të informojë qytetarët për problemet që kanosen në rrugë, për kujdesin që duhët të kenë gjatë vozitjes, për gjendjen e rrugëve në Kosovë, gjithqka qka përfshin lëmia e automobilizmit është sfidë e jona , që këtë sfidë ta thjeshtësojmë dhe ta përcjellim tek vozitësi.

KTA këtë herë është e interesuar për dezinfektues lidhur me aktivitetin e rradhës ne kuadër të Projektit “Stay Safe”  për të ndihmuar në masa kundër shpërndarjes virusit Covid19

Me këtë rast ju bëjmë Ftesë për Ofertë në përputhje me specifikat e cekura më poshtë:

 • Dezinfektues dore me bazë alkooli që përmban të paktën 60% etanol
 • Dezinfektues (50 deri 100ml)
 • Me aromë të mirë
 • Sasia e kërkuar 4,500 copë

 

Ofertuesit së bashku me ofertën duhet të dorëzoj në këtë email : [email protected]

Çertifikatën e regjistrimit të biznesit/NUI

Çmimet duhen të kuotohen në euro me TVSH

Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur /apo me logo zyrtare

Oferta duhet te jete e vlefshme 30 dite nga dita e mbylljes se Fteses per Oferte

Kriteret për përzgjedhje:

Përmbushja e  specifikacionit sipas kërkesës sonë;

Pas plotësimit të  kritereve të lartëpërmendura , çmimi më i lirë

Ofertat tuaja mund t’i dërgoni deri me datën: 08.11.2020 në email adresën: [email protected]

Ofertat e dorëzuara me vonesë nuk do të shqyrtohen.

Screenshot (8)

FTESË PËR OFERTË – 01

KTA është kompani e mobilitetit e cila fokusin dhe qëllimin kryesor e ka asistencën në rrugë, sjelljen në rrugë, edukimin e qytetarëve për fushën e automobilizmit,si dhe të informojë qytetarët për problemet që kanosen në rrugë, për kujdesin që duhët të kenë gjatë vozitjes, për gjendjen e rrugëve në Kosovë, gjithqka qka përfshin lëmia e automobilizmit është sfidë e jona , që këtë sfidë ta thjeshtësojmë dhe ta përcjellim tek vozitësi.

KTA këtë herë është e interesuar për maska lidhur me aktivitetin e rradhës ne kuadër të Projektit “Stay Safe”  për të ndihmuar në masa kundër shpërndarjes virusit Covid19

Me këtë rast ju bëjmë Ftesë për Ofertë në përputhje me specifikat e cekura më poshtë:

 • Maskat të fytyrës për të rritur
 • Maskat duhet të jenë personalizuara  (logo)
 • Maskat duhet të jenë një ngjyreshe
 • Materiale të butë, njështresore
 • Sasia e kërkuar 4,500 copa

Ofertuesit së bashku me ofertën duhet të dorëzoj në këtë email [email protected] :

  Çertifikatën e regjistrimit të biznesit/NUI

  Çmimet duhen të kuotohen në euro me TVSH

  Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur /apo me logo zyrtare

Oferta duhet te jete e vlefshme 30 dite nga dita e mbylljes se Fteses per Oferte

Kriteret për përzgjedhje:

Përmbushja e  specifikacionit sipas kërkesës sonë;

Pas plotësimit të  kritereve të lartëpërmendura , çmimi më i lirë

Ofertat tuaja mund t’i dërgoni deri me datën: 08.11.2020 në email adresën: [email protected]

Ofertat e dorëzuara me vonesë nuk do të shqyrtohen.

Mobilité

Anketa e mobilitetit

Në kuadër të anketës evropiane EU Mobility të FIA region I, KTA ju bashkua këtij projektit dhe nisi në Kosovë këtë anketë lidhur me lëvizshmërinë individuale të qytetarëve.

Tema e anketës “Covid-19: Ndikimi në lëvizjen individuale”.

Pyetjet do të analizojnë se si qytetarët kanë ndryshuan zakonet e tyre të lëvizjes (si për udhëtimet ditore dhe udhëtimet e kohës së lirë) si pasojë e krizës COVID-19,do të gjejnë gjithashtu ndryshimin e sjelljeve lidhur me zonat ku ata jetojnë (qytete, periferike, zonat rurale) dhe ndikimet specifike mbi lëvizjen ndërkufitare.

Rëndësia e politikës: kuptimi më i mirë i trendeve të zakoneve të lëvizshmërisë si për udhëtimet e përditshme ashtu edhe për udhëtimet e kohës së lirë / pushimeve do të na lejonte të identifikonim nevoja specifike, të parashikonim problemet dhe të sugjeronim zgjidhje.

Të gjithë ju mund të merrni pjesë në anketë duke ju përgjigjur 6 pytjeve këtu

Anketa përfundon në fund të muajit në Nëntor.