Informata mbi rrugët e Kosovës

• Kosova ka një sipërfaqe te përgjithshme territoriale prej 10.887 km2
• Rruge te asfaltuara 8601 km
• Autostrada 79 km (Autostrada Ibrahim Rugova-R7)
• Rruge magjistrale 647 km
• Rruge regjionale 1304 km
• Rruge lokale 6571 km

Scroll To Top