Kështu funksionon një makinë e automatizuar

Kështu funksionon një makinë e automatizuar

Shpërndaje në

Facebook
Twitter
LinkedIn

Çfarë i duhet një makine që të mund të drejtojë automatikisht? Dhe cilat sisteme përdoren tashmë sot? Ne tregojmë gjendjen aktuale të artit dhe shpjegojmë sfidat që sjell automatizimi me vete.

Video kamerat janë te drejtuara përpara, prapa dhe anash. Ato ofrojnë imazhe reale te rrugës, shenja te trafikut, përdoruesit e tjerë te rrugës. Ata përcaktojnë distancën nga objektet dhe ndihmojnë ne perceptimin e këmbësoreve dhe çiklisteve

Sensorët e radarëve vazhdimisht masin distancën midis veturës  dhe përdoruesve të tjerë të rrugës dhe gjërave në afërsi të menjëhershme. Sistemi GPS merr sinjale nga satelitët dhe kështu ofron një pamje të zonës përreth. Sensorët shtesë të përshpejtimit zbulojnë se në cilën korsi po lëviz makina aktualisht, nëse është në drejtimin e dëshiruar të udhëtimit ose nëse po rrëshqet.

Makina e automatizuar (dhe tashmë disa modele sot) mund të shkëmbejë informacion me automjete të tjera dhe burime të të dhënave (komunikimi C2X) përmes rrjetit celular ose WLAN. Kjo mundëson paralajmërime të hershme të pengesave të papritura.

Programi kompjuterik në bord vlerëson të gjitha të dhënat dhe përshtat stilin e drejtimit autonom në përputhje me rrethanat. Kjo mundëson që makina të frenojë, përshpejtojë ose drejtojë në mënyrë të pavarur. Softueri gjithashtu njeh dhe merr parasysh rregullat e trafikut.

Si e sheh kompjuteri trafikun

Në mënyrë që të gjejnë rrugën e tyre në trafik, makinat e automatizuara e kategorizojnë mjedisin në objekte të ndryshme: Çfarë është korsia, ku janë shenjat e trafikut dhe ku janë njerëzit dhe makinat e tjera? Kjo nënndarje është e rëndësishme për aq sa priten lëvizje të ndryshme nga një makinë sesa nga një person.

Nëse një këmbësor, duke përfshirë drejtimin dhe shpejtësinë, njihet nga makina, ai llogarit lëvizjen e mëtejshme bazuar në probabilitetet. Ndërsa një këmbësor mund të dalë nga zona e rrezikut me një hap në gjysmën e sekondës, një makinë nuk mundet. Prandaj, makina e automatizuar duhet të reagojë ndryshe ndaj përdoruesve të ndryshëm të rrugës.

Syri i njeriut kundrejt imazhit kompjuterik

Sensorët, veçanërisht radari, janë të pamposhtur kur bëhet fjalë për llogaritjen e distancave dhe shpejtësive. Kompjuteri mund të llogarisë saktësisht se kur do të ndodhë një përplasje me të njëjtat parametra dhe mund të fillojë frenimin me një saktësi prej centimetrash. Njeriu vetëm mund të mendojë. Përveç kësaj, ndryshe nga sensorët, njerëzit ndonjëherë shpërqendrohen. Por kur parametrat qëndrojnë të njëjtë në një situatë komplekse?

Pikat e forta të njerëzve janë kapja e situatave komplekse dhe komunikimi jo verbal. Përmes kontaktit me sy, për shembull, njerëzit mund të tregojnë nëse një këmbësor ka vërejtur situatën ose nëse ai po shkel me vëmendje në rrugë. Kamerat kapin drejtimin në të cilin njerëzit po shikojnë, por ky nuk është kontakti i vërtetë me sy.

Tundje me dore ose mbyllje/hapje e shpejtë e syve mund të jetë e mjaftueshme për të komunikuar ose për të zgjidhur një situatë të vështirë. Kompjuteri nuk e kupton. Me të ka vetëm rregulla të trafikut dhe vlera shoqëruese të matura.

*Burim i informacionit ADAC

Bashkohu me ekipin

Siguro asistencën rrugore