kta sigurianerruge fia

Kampanja e Sigurisë në Rrugë për femijë.

Kosova Touring Assistance realizoi kampanjën për fëmijë me sloganin “SIGURIA NE RRUGË”. Qëllimi kryesorë i kësaj kampanje është t’i edukoje femijet se si te sillen ne komunikacion.

Projekti I dedikohet fëmijeve të ciklit të ulët të shkollave fillore, si pjesemarres me te ri ne komunikacion. Duke pasur parasysh moshen e femijeve, ne kete kampanje jane perdorur ilustrime shume te qarta dhe te kuptueshme, te rregullave kryesore mbi sjelljen ne komunikacion.

Kosova Touring Assistance deshiron qe femijet te jene te sigurte, te kujdesshem dhe te vemendshem ne rruge.

Pas sesionit edukues, femijeve u jane shperndare libra informues mbi rregullat e komunikacionit.


Comments are closed.