Anketa e mobilitetit

Anketa e mobilitetit

Shpërndaje në

Facebook
Twitter
LinkedIn

Në kuadër të anketës evropiane EU Mobility të FIA region I, KTA ju bashkua këtij projektit dhe nisi në Kosovë këtë anketë lidhur me lëvizshmërinë individuale të qytetarëve.

Tema e anketës “Covid-19: Ndikimi në lëvizjen individuale”.

Pyetjet do të analizojnë se si qytetarët kanë ndryshuan zakonet e tyre të lëvizjes (si për udhëtimet ditore dhe udhëtimet e kohës së lirë) si pasojë e krizës COVID-19,do të gjejnë gjithashtu ndryshimin e sjelljeve lidhur me zonat ku ata jetojnë (qytete, periferike, zonat rurale) dhe ndikimet specifike mbi lëvizjen ndërkufitare.

Rëndësia e politikës: kuptimi më i mirë i trendeve të zakoneve të lëvizshmërisë si për udhëtimet e përditshme ashtu edhe për udhëtimet e kohës së lirë / pushimeve do të na lejonte të identifikonim nevoja specifike, të parashikonim problemet dhe të sugjeronim zgjidhje.

Të gjithë ju mund të merrni pjesë në anketë duke ju përgjigjur 6 pytjeve këtu

Anketa përfundon në fund të muajit në Nëntor.

Bashkohu me ekipin

Siguro asistencën rrugore