26_09_2017_8569528_autostrade_e_kosoves_edit_f1_24rruget_jpg1330081207

Në 24h e fundit në trafikun rrugorë

Sipas Policisë së Kosovës, në trafikun rrugor në Kosovë ne 24 orët e fundit janë këto të dhëna si më poshtë:

Tags: No tags

Comments are closed.