Ndihma e parë në rrugë

Ndihma e parë në rrugë

Shpërndaje në

Facebook
Twitter
LinkedIn

Një nga qëllimet kryesore të ndihmës së parë është shpëtimi i jetës. Për të ndihmuar një person në rast urgjence, duhet të jeni të qetë dhe jo nën presion, pasi mund të ndikojë negativisht në procesin e dhënies së ndihmës së parë.

Për të parë procesin e dhënies së ndihmës së parë në rrugë dhe se si ju duhet të ofroni ndihmë në mënyrë efektive, ju tani mund të shkarkoni aplikacionin e KTA-së.

▫ Të parët që e shkarkojnë aplikacionin, regjistrohen dhe e japin një vlerësim të aplikacionit, të parët bëhen fitues të kutisë së ndihmës së parë për vetura.

▫ Projekti “Ndihma e parë në rrugë” mbështetet nga FIA, dhe ju mundëson të mësoni më shumë rreth ndihmës së parë në rrugë.

Shkarkoni aplikacionin në App Store dhe Play Store:

App Store: https://apps.apple.com/si/app/kta-member/id1637093929

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kta.ks.memberapp

#Kta #ktakosova #fia #fiafoundation #kosovotouringassistancee #roadsafety #firstaid

Bashkohu me ekipin

Siguro asistencën rrugore