Forma e Anëtarsimit Basic

€29.00

  • Asistencë Rrugore në tërë territorin e Kosovës
  • 2 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje në tërë territorin e Kosovës
  • Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
  • Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së

Forma e Anëtarsimit Basic

Siguro asistencën rrugore

Përkrahja

+383 38 75 55 55