Forma e Anëtarsimit Premium

€119.00

  • Asistencë Rrugore në tërë territorin e Kosovës
  • 2 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje në tërë territorin e Kosovës
  • Taxi me mbulueshmëri deri në 30.00 Eur (përfshirë TVSH-n) në territor të Kosovës
  • 1 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje me mbulueshmëri deri 300.00 Eur (përfshirë TVSH-n) në tërë Evropën
  • Taxi me mbulueshmëri deri në 50.00 Eur (përfshirë TVSH-n) në Evropë
  • Hotel me mbulueshmëri deri në 60.00 Eur (përfshirë TVSH-n) për person (një shoqërues dhe fëmijë)
  • Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
  • Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së

Forma e Anëtarsimit Premium

Siguro asistencën rrugore

Përkrahja

+383 38 75 55 55