Forma e Anëtarsimit Gold

€59.00

  • Asistencë Rrugore në tërë territorin e Kosovës
  • 2 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje në tërë territorin e Kosovës
  • 1 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje me mbulueshmëri deri në 220.00 Eur (përfshirë TVSH-n) në shtetet e regjionit
  • Taxi me mbulueshmëri deri në 30.00 Eur (përfshirë TVSH-n)
  • Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
  • Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së

Forma e Anëtarsimit Gold

Siguro asistencën rrugore

Përkrahja

+383 38 75 55 55