FIA lanson videon për vendparkimin e personave me aftësi të kufizuara

FIA lanson videon për vendparkimin e personave me aftësi të kufizuara

Shpërndaje në

Facebook
Twitter
LinkedIn

Mbështetur nga Komisioni për aftësi dhe qasje të kufizuar i FIA-së, video synon të rrisë vetëdijën dhe të ndalojë keqpërdorimin e vendeve të parkimit për vetura me aftësi të kufizuar.

Si pjesë e punës të Komisionit për aftësi të kufizuar i FIA-së, për cështje të lëvizjes cdo ditë për ata me lëvizshmëri të kufizuar komisioni ka prodhuar videon “A DO TË ?”.Një video që targeton keqpërdorimet dhe abuzimin e hapërsirave të parkimit të makinave me aftësi të kufizuara.

Qëllimi “A do të ?” nuk është vetëm ilustrojë ndikimin që ka ky veprim tek drejtuesit me aftësi të kufizuara, por edhe të ndalojë këtë veprim duke krahasuar keqpërdorimin e hapësirave të parkimit të automjeteve me aftësi të kufizuara me sjelljet e tjera te këqija të shoqërisë.

FIA,përmes Komisionit të saj të aftësisë dhe qasjes së kufizuar, e kryesuar nga shoferi garash tetraplegjikë Nathalie McGloin, është angazhuar të promojë zgjidhje të aksesueshme dhe gjithëpërfshirësë të transportit për të gjithë përdoruesit e rrugës.

Përmes rrjetit global të klubeve anëtare të FIA dhe ekspertizës së tyre në këtë fushë, komisioni punon për të siguruar që përdoruesit e cënueshëm të rrugës kanë një të drejtë të barabartë për lëvizjen personale dhe përfitimet e plota të transportit

Bashkohu me ekipin

Siguro asistencën rrugore