Projekti “Ndihma e parë në rrugë”

Ndihma e parë është një nga hapat e parë në rast aksidenti rrugor, ndaj është shumë e rëndësishme si të reagoni në këto raste. Me rritjen e aksidenteve rrugore, është shumë e rëndësishme të dini se si të veproni në ato raste, qoftë për të ndihmuar dikë tjetër apo veten. Në kuadër të projektit “Ndihma … Continue reading Projekti “Ndihma e parë në rrugë”