Guida e udhetimeve ne Evrope nga KTA

Pushimet dhe pandemia: Si është gjendja në shtetin ku do të udhëtoj?

Në këtë faqe ju mund të kuptoni se a pranon turistë, shteti në të cilin dëshironi të udhëtoni. Ju mund të klikoni
mbi secilin shtet në mënyre që të keni një pasqyrë të përgjithshme rreth masave që aplikon ky shtet,
si në rrugë, akomodim, atraksionet turistike, gastronomi, etj.

Për më shumë, klikoni mbi shtetin në të cilin planifikoni të udhetoni!

*** Informatat mbi masat për shtetet e listuara perditësohen rregullisht. Datën e përditësimit e gjeni në faqën e shtetit që klikoni.***

KTA është duke u zhvilluar në bashkëpunim me partneret e saj në Evropë.

Guida e udhëtimeve tregon se çfarë masa mund të prisni nga pushimet në ato vende. Informacioni monitorohet çdo ditë.

KTA e ka përpiluar këtë faqe me kujdes. Sidoqoftë, mund të ndodhin pasaktësi. KTA nuk është përgjegjës në asnjë mënyrë, as nuk mund të mbajë

përgjegjësi për çdo dëm që rezulton nga informacioni i dhënë nga KTA.