Taxi

Taxi është shërbim për të gjithë anëtarët e KTA-së ( të cilët e kanë të mbuluar në abonimin e tre ) dhe anëtarët e partnerëve të KTA-së në ato raste kur vetura e anëtarit pëson defekt dhe nuk mundet të rregullohet brenda periudhës së caktuar kohore në vendngjarje. Sherbimi TAXI ofrohet vetem ne ato raste kur në veturën që ka pësuar defekt gjendën më shumë se 2 persona. Në rast se anëtari nuk e ka të përfshirë këtë shërbim në abonim të tij/saj, atëherë do ti ofrohet me çmim të rezervuar për anëtarët e KTA-së.