SHËRBIME LIGJORE

Për të gjithë anëtarët e KTA-së dhe anëtarët e partnerëve të KTA-së, të cilët pësojnë ndonjë aksident komunikacioni në territorin e Kosovës, dhe kanë nevoj për përfaqësim pranë organeve kompetente ofrohet si sherbim profesional nga stafi i KTA-së.