Qarkullimi Rrugore ne EU

Nëse po udhëtoni në Evropë për herë të parë, është normale të ndiheni te stresuar para se të niseni, këtu do të jenë informacione ndaj rregullave të ndryshme të rrugëve dhe kufijve të shpejtësisë së kilometrave mes tjerash. Pra, këtu është ajo që ju duhet të dini që të ndjeheni të sigurtë pas timonit.Në disa vende, si Holanda, shikoni rrethet e tyre janë të strukturuara që përfshijnë korsi biçikletash.

Mbani një distancë më të madhe nga ç’bëni normalisht mes jush dhe veturës përpara, siguroheni që keni kohë dhe hapësirë ​​për të reaguar nëse keni nevojë.

Bëni kujdes të shtuar kur sapo keni mbaruar diqka , siç është mbushja në një stacion benzine.

Ligjet e vozitjes ndryshojnë shumë në të gjithë Evropën. Për shembull, nuk ka kufizim të shpejtësisë në autoban e Gjermanisë (rrjeti i autostradës), dhe në Francë, kufiri i shpejtësisë së autostradës zvogëlohet nga 130Kmh në 100Kmh kur rruga është e lagur

Për shembull, është e paligjshme të ngasësh një makinë të pistë në Rumani.

Disa rregulla janë të njëjta në të gjithë Evropën. Shoferët duhet të mbajnë një licencë të plotë, dokumentet e regjistrimit të automjeteve dhe detajet e sigurimit të makinës.Gjobat e shpejtesise mund t’ju vijn në shtëpi, prandaj mos bëni gabime duke thyer rregullat e trafikut.

Njohja e ligjeve të secilit vend mund t’ju ndihmojë të jeni të sigurt para timonit dhe të shmangni gjobat e kushtueshme.

Një rregull pak a shumë universal është në lidhje me patentat e shoferit. Në përgjithësi, shoferët duhet të kenë një patentë ose patentë shoferi ndërkombëtar, si dhe dëshmi e regjistrimit dhe sigurimit.

Disa informacione të tjera kryesore që duhet të dini janë se në Evropë, shumë vende kërkojnë që shoferët të kenë dritat e tyre gjatë drejtimit të makinës, ditën ose natën. Disa kërkojnë që të kenë llamba rezervë për fenerët, dhe mjetet e sigurisë në makina. Kur është fjala për fëmijët, shumica e vendeve kërkojnë vende të sigurisë për fëmijët të moshës tre dhe nën, dhe disa kërkojnë që të gjithë fëmijët nën moshën 12 vjeç të ulen mbrapa, dhe disa lejojnë fëmijët më të rritur të ulen në përpara.

Ndërsa shumë ligje janë themelore dhe të rrënjosura në kuptimin e përbashkët, ekzistojnë disa rregulla unike. Në varësi të vendit në të cilin ndodheni, ju mund të keni nevojë për një palë syze rezerve, një avullues, ose për t’u siguruar që makina juaj është e pastër.

Dokumentet që duhet t’i keni me veti

  • Polisa e sigurimit të makinës suaj dhe libreza e qarkullimit.
  • Pasaporta dhe viza juaj.

Nëse ju merrni me qira një makinë, do t’ju duhet të gjitha dokumentet përkatëse që ju janë dhënë nga kompania.

Zinxhirët e dëborës janë të rëndësishme për çdo udhëtim dimëror dhe janë të detyrueshme në disa vende edhe nëse keni montuar gomat e dimrit

Disa vende gjithashtu ju ndalojnë nga përdorimi i një sistemi të navigimit satelitor që mund të tregojë vende me shpejtësi të caktuar të kamerës, kështu që mund t’ju duhet të çaktivizoni funksionin para se të shkoni.

Francë

Rregullat e vozitjes në Francë janë shumë të përshtatshme me shumicën e vendeve evropiane. Një gjë e rëndësishme për të qenë të vetëdijshëm është “priorité à droite” e Francës, e cila nënkuptohet nga një kryq i zi në një trekëndësh të bardhë me një përshkrim të kuq. Kjo do të thotë që trafiku nga drejtimi i automjetit në rrugën tuaj ka të drejtën e rrugës dhe nuk duhet të ndalet, por ju duheni. Kjo është veçanërisht e rëndësishme që të jeni të vëmendshem në zonat rurale. Një rregull i pazakontë për Francën është se shoferët duhet të kenë një avullues(është një mjet për vlerësimin e përmbajtjes së alkoolit në gjak) në makinë. Disa rregulla të tjera që duhet keni parasysh janë se përdorimi i telefonit celular gjatë vozitjes është i ndaluar, pa përjashtime për përdorim pa duar.Të gjithë udhëtarët duhet të mbajnë rripat e sigurimit, dhe fëmijët nën moshën 10 vjeç duhet të ulen mbrapa. Automjetet e huaja duhet të paraqesin një afishe që tregon vendin e origjinës. Bërja e sirenës është e paligjshme në qytete vetëm në raste për të shmangur një përplasje të afërt.

Gjermani

Rregullat në Gjermani janë mjaft bazike. Një gjë që jeni te vetëdijshëm për zonat e gjelbëra mjedisore të vendit. Është e nevojshme që të gjitha automjetet, madje edhe automjetet e regjistruara jashtë vendit, të shfaqin një simbol mjedisor me qëllim te kalimit nëpër këto zona.

Kalimi në trafikun e lëvizshëm duhet të bëhet në të majtë, kalimi në të djathtë lejohet vetëm në trafikun e palëvizshëm. Ligje të tjera që duhet të jenë të vetëdijshëm: Vozitje me kufje është e paligjshme, dhe përdorimi i telefonit celular lejohet vetëm me përdorimin e një paisjeje pa duar. Gjermania është gjithashtu e njohur për sistemin autostradë . Këto autostrada nuk kanë kufizime federale të shpejtësisë për disa automjete, por kjo nuk do të thotë që shoferët mund të motorizojnë së bashku me çdo shpejtësi që dëshirojnë. Kufijtë e shpejtësisë janë vendosur në zonat që janë të urbanizuara,rruge nën standard ose të prirura për aksidente. Kufijtë ekzistojnë gjithashtu në zonat ku ka ndërtime ose të banuara. Kufizimet të shpejtesise gjithashtu janë vendosur për kushte të caktuara të motit, dhe ato zbatohen në mënyrë strikte.

Holandë

Përdorimi i telefonit celular gjatë vozitjes është i ndaluar , shoferi dhe të gjithë pasagjerët duhet të mbajnë rripat e sigurimit. Përdorimi i sirenës është i ndaluar në zonat e banuara prej orës 23.30 deri në orën 7 të mëngjesit. Rregullat këtu janë mjaft standarde: Kalimi duhet të bëhet në të majtë; përdorimi i telefonit celular lejohet vetëm me një pajisje pa duar – vetëm mbajtja e një telefoni, edhe nëse nuk është duke u përdorur, është e paligjshme. Shoferët duhet të jenë të vetëdijshëm për çiklistët dhe ta dinë që dy çiklistë mund të ecin me njëri-tjetrin. Automjetet që vijnë nga e djathta kanë përparësi, dhe autobusët, tramvajet.

Zvicër

Zvicra ka një reputacion për rrugë të cilësisë së mirë dhe ligjet e saj janë mjaft bazike. Gjëja më e rëndësishme për të qenë të vetëdijshëm është se përdorimi i rrugëve me pagesë kërkon një tikete,e njohur si një vignetë. Ato kushtojnë 40 franga zvicerane, dhe u lejojnë shoferëve të përdorin pa limit përdorimin e rrugëve me pagesë. Mbani në mend, që një vingnet kërkohet edhe nëse do të ngasësh një rrugë me pagesë, vetëm një herë. Zvicra kërkon që makinat të kenë një trekëndësh paralajmërues për të shfaqur në rast aksidenti. Shoferët që duhet të mbajnë syza me recetë të mjekut, duhet të kenë një palë rezervë edhe në veturë. Përdorimi i telefonit celular është i ndaluar dhe të gjithë udhëtarët duhet të mbajnë rripat e sigurimit. Gjobat mund të jepen në vend.

Luksemburgu

Luksemburgu është i njohur për rrugët në gjendje të mirë dhe një rrjet të autostradave pa pagesë. Kalimi duhet të bëhet në të majtë. Lejohet përdorimi i telefonit me paisje pa duar, shoferi dhe të gjithë pasagjerët duhet të mbajnë rripat e sigurimit. Stop dhe shenjat tjera janë më të rralla se në shumicën e vendeve,sirena duhet të përdoren vetëm në situata emergjente.

Italia

Shenjat me një trekëndësh të kuqe dhe të bardhë me kokë poshtë tregojnë se ju nuk keni të drejtën e rrugës. Kthesa e djathtë nuk lejohet asnjëherë në dritat e kuqe. Nje nga gjobat me te zakonshme në Itali jane hyrja në rrugë vetëm për këmbësorë, të cilat shpesh shënohen me shenja të leximit të zona traffico limitato ose zona e kembesoreve. Duke e bërë këtë edhe më të komplikuar për shkak se shumë sisteme GPS nuk i dinë këto rrugë që janë vetëm për këmbësoret , kështu që bëni hulumtimin tuaj.Shenjat rrugore shpesh nuk përfshijnë drejtime, dhe në vend të kësaj i përdorin qytetet si një tregues se në cilin drejtim te shkoj një shofer. Nëse nuk keni njohuri solide të gjeografisë së Italisë, GPS mund te ju ndihmoje.