Sensibilizimi mbi sigurinë rrugore

9 pike dhe shkoj leja....


Sesibilizim

– Numri i automjeteve te regjistruara ne Kosove

• Ne Kosove janë te regjistruar gjithsejte 280.000 automjete.

• Numri i patentë shofereve te lëshuara ne Kosove

• Numri i patente shofereve te lëshuar ne Kosove nga Ministria e Punëve te Brendshme është përafërsisht 440.000 mije patente shofer.
• Llojet e dënimeve ne trafik

Scroll To Top