Aksidenete në Kosovë

 

– Shkaqet me te shpeshta te aksidenteve ne trafikun rrugore

• Mungesa e njohurive mbi sigurinë rrugore dhe sjelljen ne rruge
• Infrastruktura rrugore
• Mungesa e shenjave sinjalizuese
• Tejkalimi i shpejtësisë se lejuar
• Mospërdorimi i rripit te sigurimit
• Përdorimi i alkoolit
• Mos efikasiteti i Qendrave te Kontrolleve Teknike
• Niveli jo sipas standardit te auto- shkollave
• Mungesa e eksperiencës se drejtueseve te automjeteve

Scroll To Top