Klima dhe temperaturat

Kosova ka një klimë të qëndrueshme. Për arsye se Kosova gjendet mu në qendër te gadishullit Ballkanik ajo është e mbrojtur nga rymat të ngrohta që vijnë nga Mesdheu dhe po ashtu është e mbrojtur nga nga rrymat e ftohta që vijnë nga lindja dhe temperaturat sillen rreth 0-5 °C ne dimër dhe 25-30 °C ne verë. Por që ne vendet malore temeperaturat bien edhe nën 0°C dhe ka borë të mjaftueshme gjatë dimrit .   Pra në Kosovë mund të shijohen të katër stinët me motin e tyre përkatës.

Scroll To Top