ECALL SISTEMI PËR MAKINA

ECALL SISTEMI PËR MAKINA

Të gjitha modelet e reja të makinave nga data 31 mars 2018 që do shiten në BE  do jen  të jetë i pajisura me teknologjinë  eCall në  bazë të draft rregullave të BE-së të miratuara nga Tregu i Brendshëm dhe eurodeputetët e Komitetit për Mbrojtjen e Konsumatorit me datë 17.3.2015

NJOFTIM PËR SHTYP nga 17 mars 2015 – Parlamenti Europian

Marrëveshja u konfirmua me anë të votimit  në dhjetor në Këshillin e Ministrave, i cili miratoi zyrtarisht atë më 2 mars. ” I mirëpresim ngrohtësisht shtetet anëtare të BE-së për marrëveshjen e arritur për kërkesën e vendosjes e paisjes eCall për makinat e reja që janë për pasagjer si dhe për makinat komerciale te tonazhit të ulët. Tani i takon Parlamentit Evropian si tërësi për të votuar në mënyrë që të siguroj që shërbimi 112-bazuar në eCall të është i vendosur në të gjithë Evropën, në mënyrë që qytetarët e BE-së të ndihen të sigurisë. Rezultati i votimit të sotëm të komitetit hap rrugën për atë për ta bërë këtë “, tha raportuesja Olga Sehnalová (S & D, CZ).

Këto rregulla përcaktojnë detyrime për prodhuesit e makinave. Rregullat e veçanta, të cilat hynë në në fuqi në fund të qershorit 2014, u kërkon shteteve anëtare të BE për të siguruar që ata kanë infrastrukturën e nevojshme për të trajtuar të gjitha eCalls në vend në të gjithë BE-në nga 1 tetor 2017. Rregullat do të vihet në votim nga Parlamenti si tërësi, dhe në këtë mënyrë vendimi të bëhet i formës së prerë, në seancën e dytë plenare në prill 2015.

 

Burimi: Parlamenti Evropian

Scroll To Top