Çmimet për Pakot Individuale
CLASSIC
Vjetore
29.00
Për territor të Kosovës
Asistencë Rrugore në tërë territorin e Kosovës
2 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje deri në 50KM
Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së
Lexo më shumë
GOLD
Vjetore
59.00
Për territor të Kosoves, dhe shteteve në regjion (Shqiperi, Maqedoni, Malë të Zi, Sërbi)
Asistencë Rrugore në tërë territorin e Kosovës dhe shteteve në regjion
2 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje deri 80KM në territor të Kosovës
Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje me mbulueshmëri deri në 120.00 Eur me TVSH në tërë territorin e shteteve te regjionit
Taxi me mbulueshmëri deri në 20.00 Eur me TVSH
Hotel me mbulueshmëri deri në 20.00 Eur me TVSH
Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së
Lexo më shumë
EU PREMIUM
Vjetore
119.00
Për territor të Kosovës, Regjionit dhe vendeve tjera Evropiane
Asistencë Rrugore në tërë territorin e Kosovës, Regjionit dhe shteteve te tjera Evropiane
2 x Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje pa kufizim në territor të Kosovës
Intervenim në vend të ngjarjes apo bartje me mbulim deri 150.00 Eur në tërë Evropen përfshirë edhe vendet e regjionit
Taxi me mbulueshmëri deri në 30.00 Eur me TVSH
Hotel me mbulueshmëri deri në 40.00 Eur me TVSH për person (një shoqërues dhe fëmijë)
Veturë me qira me mbulueshmëri deri në 35.00 Eur me TVSH
Biletë Treni apo Aeroplani me mbulushmëri deri në 150.00 Eur me TVSH
Ndihmë dhe informacione të ndryshme shtesë përmes numrave tanë
Shërbime shtesë me çmime të previligjuara për anëtarët e KTA-së
Lexo më shumë