Bartje

Nëse vetura juaj nuk mund të startojë apo të bëjë vozitje të sigurt, atëherë do të bartet pa pagesë për anëtarët e KTA nëse veq pako e mbulon atë, deri tek servisi me i afert apo deri ne destinacion të dëshiruar në përputhje me mbulueshmërinë e abonimit tuaj.

Pakot Individuale

Pako Classic 

  • Dy bartje deri 50KM në tërë territorin e Kosovës.

 

Pako Gold

  • Dy bartje deri 80KM në tërë territorin e Kosovës.
  • Një bartje me vlerë të mbulueshmërisë deri 120 Eur me TVSH në tërë territorin e Shqipërisë, Malit të Zi, Sërbisë dhe Maqedonisë.

 

Pako EU Premium

  • Dy bartje pa kufizim në KM në tërë territorin e Kosovës.
  • Një bartje me vlerë të mbulueshmërisë deri 150 Eur me TVSH në të gjitha shtetet Evropiane dhe në territorin e Shqipërisë, Malit të Zi, Sërbisë dhe Maqedonisë.

Pakot për Biznes

Pako Business Classic

  • Dy bartje pa kufizim në KM në tërë territorin e Kosovës.

 

Pako Business Region

  • Një bartje me vlerë të mbulueshmërisë deri 150 Eur me TVSH, në tërë territorin e Shqipërisë, Malit të Zi, Sërbisë dhe Maqedonisë.

 

Pako Business Europe

  • Një bartje me vlerë të mbulueshmërisë deri 250 Eur me TVSH, në të gjitha shtetet Evropiane, përfshire edhe territorin e Shqipërisë, Malit të Zi, Sërbisë dhe Maqedonisë.

Shenim: Pjesën tjetër të kostos së bartjes e mer përsipër anëtari, me tarifa të priviligjuara për anëtarët e KTA.

Ju lutem keni parasysh: Shërbimet e lartpermendura janë të mbuluara pa pagesë apo mbulueshmëri të përcaktuar vetëm nëse jeni të abonuar në njërën nga pakot e kategorisë Individuale apo kategorisë së Biznesit. Mbulueshmeria është subjekt i rregullores së anëtarësimit tuaj. Ju lutem referohuni rregullores prapa polisës tuaj për të verifikuar mbulueshmërinë tuaj.